Acasa, My Home (2020)

  • 1h 25m
  • Radu Ciorniciuc
  • engelske undertekster

En roma-familie med hjem i et sumpområde uden for Bucharest bliver tvunget ind til byen, i en sprudlende livlig og rørende publikumsfavorit af en film.

Familien Enache bor i ødemarken på kanten af Bucharest. Et stykke natur med søer, hundredvis af dyrearter og sjældne planter. Men da myndighederne under stor fanfare og med besøg af Prins Charles beslutter at gøre området til en fredet naturpark, bliver Enache-familien smidt ud og genhuset i byen - en virkelighed, de slet ikke kender. I gentrificeringens navn skal børnene gå i skole i stedet for at svømme i søen og bytte deres fiskestænger ud med mobiltelefoner. Nogle af dem længes hjem til det tabte paradis, mens andre tiltrækkes af den nye verdens mange muligheder. Et rørende og livligt Sundance-hit.

A Romany family living in a marshland outside Bucharest is forcibly rehoused to the city, in a lively and touching audience favourite of a film.

The Enache family lives in the wilderness on the fringes of Bucharest. A piece of nature with lakes, hundreds of species of animals and rare plants. But when the authorities with great fanfare and during a visit of Prince Charles decide to make the area a protected nature reserve, the Enache family is thrown out and rehoused in the city – a reality they do not know at all. In the name of gentrification, the children are meant to go to school instead of swimming in the lake, and their fishing rods are replaced with mobile phones. Some of them are yearning for the lost paradise, while others are attracted to the many opportunities of the new world. A touching and lively Sundance hit.

Language(s)

Romanian

Subtitle(s)

English