Bloody Nose, Empty Pockets (2020)

  • 1h 38m
  • Turner Ross
  • Bill Ross
  • engelske undertekster

Sidste omgang på et værtshus i Las Vegas før det lukker. Et amerikansk mikrokosmos i opbrud, mesterligt skildret af Ross-brødrene.

Der bliver ringet ind til sidste omgang på The Roaring 20s, et amerikansk svar på en brun bodega i Las Vegas. Tiderne skifter, og stedet skal lukke. I løbet af en lang dag og nat svinger stamgæsterne forbi for at få sig en lille én eller tre og hilse på stedets ejer gennem alle årene. Snakken går, og som aftenen skrider frem, bliver stemningen både mere og mere løssluppen og melankolsk. Baren er et socialt samlingssted, men hvad skal der nu blive af deres skæve sammenhold? Brødrene Ross fanger hver eneste detalje og menneskelige nuance i en nærmest perfekt observerende film fra et USA i opbrud.

Last orders at a bar in Las Vegas before it closes. The last moments of an American microcosm, masterfully portrayed by the Ross brothers.

The last orders bell is rung at ‘The Roaring 20s’, a bar in Las Vegas. Times are changing and the place has to close. During one long day and night, the regulars swing by to get a drink or three, and to greet the person who has owned the place over the years. As the evening progresses, the mood becomes more and more wild and melancholy. The bar is a social gathering place, but what should now become of their offbeat community? One place, one night. The Ross brothers capture every detail and human nuance in an almost perfectly observed film from a United States that is breaking apart.

Director

Turner Ross

Director

Bill Ross

Producer

Michael Gottwald

Language(s)

English

Subtitle(s)

English

Bonus Content

1 mins
Bloody Nose, Empty Pockets (Introduktion)

Introduktion til filmen ‘Bloody Nose, Empty Pockets’ af instruktør Bill Ross.

An introduction to the film ‘Bloody Nose, Empty Pockets’ by one of its directors, Bill Ross.