Detour (2019)

  • 30min
  • Mario Valero
  • engelske undertekster

Del af kortfilmpakken ‘South + Detour + The Seismic Form’

Byer og ansigter skitseret i en rejsedagbog uden ord. Et billeddigt af en unik kreativ begavelse, med alle den moderne kunsts erfaringer indlejret i sin utrolige klipning.

Strømmen af indtryk og billeder i Mario Valeros fænomenalt smukke og befriende romantiske ‘Detour’ (eller ‘Rodeo’ på spansk) samler sig efterhånden i en bevægelse, en mental road movie, optaget mellem foråret og efteråret i 2018. Scener fra et år, kunstneren selv beskriver som uroligt, i en film skabt med et opmærksomt øje og et drømmende sind. Byer og ansigter flyder sammen og film bliver en måde at glemme på, siger Valero selv, men missionen synes snarere at være at genfortrylle verden. En klipning, der i sig selv synes at rumme alle erfaringerne fra den moderne kunsthistorie - fra impressionismen over kubismen til surrealismens legesyge - samler fragmenterne i et generøst hele. En sammenkomst med venner i sommernatten, mens græshopperne snurrer og månen hænger over træerne, og morgenrødet over en by på ruten fra Paris til Barcelona. ‘Detour’ er en rejsedagbog uden ord, og et billeddigt af en unik kreativ begavelse.

Cities and faces sketched in a travel diary without words. A pictorial poem by a unique creative talent, with all the experiences of modern art encapsulated in his incredible editing.

The stream of impressions and images in Mario Valero’s phenomenally beautiful and liberatingly romantic ‘Detour’ (or ‘Rodeo’ in Spanish) gradually comes together in a movement - a mental road movie - filmed between spring and autumn 2018. Scenes from a year that the artist himself describes as troubled, in a film created with an alert eye and a dreamy mind. Cities and faces flow together and cinema becomes a way to forget, as Valero says himself, but the mission seems to be more about re-enchanting the world. The editing, which in itself seems to contain the entire experience of modern art - from impressionism via cubism to the playfulness of surrealism - brings together the fragments into a generous whole. A gathering of friends on a summer night while the grasshoppers are chirping and the moon is hanging over the trees, and the morning dawn over a city on the way from Paris to Barcelona. ‘Detour’ is a travel diary without words, and a pictorial poem by a unique creative talent.

Director

Mario Valero

Producer

Mario Valero

Language(s)

Catalan, French

Subtitle(s)

English