Last and First Men (2020)

  • 1h 11m
  • Jóhann Jóhannsson

Jóhann Jóhannssons sidste film er et overvældende science fiction-monument med virkeligheden som sit råmateriale. Visionært og svimlende.

Under socialismen i ex-Jugoslavien opførte man nogle enorme monumenter, der på vegne af socialismen selv skulle række langt ind i fremtiden til vidne om samfundets avancerede stadie. I dag står de futuristiske og svimlende betonformer i stedet tilbage som vidner om noget, der engang var. Komponisten Jóhann Jóhannsons svanesang som kunstner er et bjergtagende studie i abstraktion, baseret på de kolossale ruiner og på den britiske filosof Olaf Stapledons bog, ‘Last and First Men’, som Tilda Swinton på lydsiden læser uddrag fra, suppleret af Jóhannsons hypnotisk smukke musik. Et kunstnerisk testamente fra en visionær og savnet kunstner.

Jóhann Jóhannsson’s last film is an immense science fiction monument with reality as its raw ingredient. Visionary and staggering.

In former Yugoslavia, some huge monuments were erected on behalf of socialism itself, which were meant to last well into the future and bear witness to the advanced state of society. Today, however, the futuristic and dizzying concrete shapes bear witness to something that once was. The composer Jóhann Jóhannson’s swan song as an artist is a spellbinding study of abstraction, based on the colossal ruins and on the British philosopher Olaf Stapledon’s book ‘Last and First Men’, from which Tilda Swinton reads extracts on the soundtrack, complemented by Jóhannson’s hypnotically beautiful music. An artistic testament by a visionary artist, who is dearly missed.

Language(s)

English