Lost in Face (2019)

  • 1h 21m
  • Valentin Riedl
  • engelske undertekster

Hun er ude af stand til at genkende ansigter, men kunsten bliver en mulig vej til et nyt liv for en enlig kvinde. En poetisk film af en professionel hjerneforsker.

Carlotta har aldrig kunnet genkende et eneste ansigt - ikke engang sit eget. Det lille område af hjernen, der normalt afkoder ansigter, har en brist og så længe hun kan huske har alle mennesker lignet hinanden. Hjerneforsker og filminstruktør Valentin Riedl besøger Carlotta i hendes hverdag langt væk fra andre mennesker, men tæt på naturen. En verden, hvor ansigter ikke findes. Men gennem sin kunst opdager Carlotta en kreativ måde at kortlægge sit ansigt på, og hun får mod på at genoptage kontakten til en person, hun ikke vidste hun havde savnet.

She is incapable of recognising faces, but art becomes a way to a new life for a lonely woman. A poetic film by a professional neuroscientist.

Carlotta has never been able to recognise a single face – not even her own. The small area of her brain that normally decodes faces is functioning differently, and as long as she can remember, all people have looked the same. The neuroscientist and film director Valentin Riedl visits Carlotta in her home far away from other people, but close to nature. A world where faces do not exist. But through her art, Carlotta finds a creative way to map her face, and she finds the courage to reconnect with someone she did not know she missed.

Director

Valentin Riedl

Producer

Erik Winker

Producer

Martin Roelly

Subtitle(s)

English