Mon amour (2020)

  • 2h 52m
  • David Teboul
  • engelske undertekster

Instruktørens eksistentielle rejse gennem Sibirien efter sin kærestes død.

I sorg over sin kæreste Frédérics død af en overdosis drager den franske filmskaber David Teboul til Sibirien på en rituel rejse. Herude under himmelens enorme kuppel finder han et frirum til at vikle sine tanker ud igen. Og i landsbyerne viser både unge og gamle sig uventet parat til at besvare hans invitation til at tale om en begivenhed, der ændrede deres tilværelse. Livet, døden, kærligheden og eksistensen. ‘Mon amour’ forener det fineste fra fransk og russisk litteratur i en filosofisk og ikke mindst uhyre cinematisk totalitet, der har rødder i 1800-tallets mørke, romantiske tradition. Fortalt i rolige og mageløst smukke billeder, hvor man selv mærker kulden bide i kinderne og den frosne jord knage under ens fødder, og i et kompositorisk format som et klassisk fotografi. Men det er møderne med Sibiriens fåtallige og ellers notorisk indesluttede beboere, der løfter Tebouls film op på mesterværkernes niveau. Scenen, hvor en ung mand fortæller om sin personlige udvikling fra en voldelig og ensom opvækst til selv at blive far, er uforglemmelig og vil kun vokse på én med tiden.

The director’s existential journey through Siberia after the death of his boyfriend.

Mourning his boyfriend Frédéric’s death from an overdose, the French filmmaker David Teboul goes to Siberia on a ritual journey. Out here, under the enormous dome of the skies, he finds the free space to disentangle his thoughts. And in the villages, both young and old people turn out to be unexpectedly willing to accept his invitation to tell him about an event that changed their lives. Life, death, love and existence. ‘Mon amour’ unites the best of French and Russian literature in a philosophical and not least immensely cinematic totality with roots in the dark, romantic tradition of the 19th century. Told in tranquil and stunningly beautiful images, where you feel the cold biting your cheeks and the frozen earth crunching under your feed, and composed in the aspect ratio of a classical photograph. But it is the meetings with Siberia’s few and otherwise notoriously withdrawn inhabitants that lift Teboul’s film to the level of a masterpiece. The scene where a young man talks about his personal development from a violent and lonely upbringing to himself becoming a father is unforgettable and only grows on you with time.

Director

David Teboul

Subtitle(s)

English