Now (2020)

  • 1h 14m
  • Jim Rakete

Fra Greta Thunberg til Extinction Rebellion. For de helt unge aktivister er oprøret både et middel og et mål i kampen for fremtidens klima.

Skolestrejker, demonstrationer og civil ulydighed. Den nye bølge af ung aktivisme, der med Greta Thunberg i front har indtaget gaderne verden over, bruger alt hvad de har for at råbe politikerne og resten af befolkningen op om de klimaforandringer, der kommer til at forme deres fremtid. ‘Now’ er en film om de unge aktivisters gåpåmod, deres angst for klimaforandringerne og deres vilje til at finde nye og alternative veje til en bæredygtig fremtid. Garvede aktivister som nobelprisvinder Muhammad Yunus og den ikoniske rockpoet Patti Smith bidrager med årtiers erfaring med at arbejde for forandring – nu.

From Greta Thunberg to the Extinction Rebellion. For the young activists the rebellion is both a means and an end in the struggle for the climate of the future.

School strikes, demonstrations and civil disobedience. The new wave of young activists, who spearheaded by Greta Thunberg have taken to the streets all over the world, use everything they can to awaken the politicians and the rest of the population to the climate change that will shape their future. ‘Now’ is a film about the drive of the young activists, their fear of climate change and their willingness to find new and alternative ways to live in a sustainable future. Hardened activists such as the Nobel laureate Muhammad Yunus and the iconic rock poet Patti Smith contribute with decades of experience in working for change – now!

LIVE-DEBAT: Søndag den 29. marts er dedikeret til de nye, globale klimabevægelse og de mange aktivister, der står ved Greta Thunbergs side og kræver en større fælles indsats ift. klimaet. Mød Selma Montgomery (Fridays for Future), Esther Kjeldahl (Den Grønne Klimabevægelse) og Nynne Juul Nielsen (Extinction Rebellion). Moderator: Zakia Elvang (CEO, We Do Democracy).

Director

Jim Rakete

Producer

Rainer Kölmel

Bonus Content

32 mins
Now (Live-debat)

Hvordan er den nye, globale klimabevægelse i gang med at genopfinde demokratiet?

Mød Selma Montgomery (Fridays for Future), Esther Kjeldahl (Den Grønne Klimabevægelse) og Nynne Juul Nielsen (Extinction Rebellion). Moderator: Zakia Elvang (CEO, We Do Democracy).