Only the Devil Lives Without Hope (2020)

  • 1h 25m
  • Magnus Gertten
  • engelske undertekster

Hendes muslimske bror er fængslet på falske terroranklager, men i et uforudset twist tager Dilyas kamp for hans frihed en helt ny og større betydning.

I Usbekistan har regeringen gang i sin egen krig mod terror. En krig, der ligesom så mange andre føres af politiske formål, der sjældent har noget med realiteterne at gøre. Som resultat sidder tusinder af muslimer fængslet på falske anklager om terrorplaner. En af dem er menneskeretsaktivisten Dilyas bror Iskandar, der siden 2002 har siddet i det berygtede Jaslyk-fængslet i en gold ørken – et umenneskeligt sted, der ikke engang findes billeder af. I dag lever hun selv i eksil i Sverige på grund af trusler og chikane, men Dilya fortsætter med at kæmpe broderens og de andre fangers sag med støtte fra Amnesty International. Hvad hun ikke ved er, at en person hun har haft absolut tillid til i et uventet og dramatisk twist viser sig at være en helt anden end hun troede. I en drejning, som selv i en fiktionsfilm havde været utænkelig, tager både fortællingen og Dilyas utrættelige kamp for sin bror en helt ny og større betydning. En uforglemmelig film fra et land, de færreste ved meget om.

Her Muslim brother is imprisoned on false charges of terrorism, but in an unforeseen twist, Dilya’s fight for his freedom takes on an entirely new and greater significance.

In Uzbekistan, the government has started its own war on terror. A war that like so many others is waged for political reasons which rarely have anything to do with reality. As a result, thousands of Muslims are imprisoned on false charges of conspiring to commit terrorist crimes. One of them is the human rights activist Dilya’s brother Iskandar, who has been imprisoned in the notorious Jaslyk prison in a barren desert since 2002 – an inhumane place of which no images exist. Today, she lives in exile in Sweden because of the threats and harassment, but Dilya continues to fight the case of her brother and other prisoners with the help of Amnesty International. What she does not know is that a person she has had complete trust in turns out – in an unexpected and dramatic twist – to be a completely different person than she thought. The twist would have been unthinkable even in a fiction film, but gives both the story and Dilya’s untiring struggle for her brother an entirely new and greater significance. An unforgettable film from a country that only few people know much about.

Subtitle(s)

English

Bonus Content

5 mins
Only the Devil Lives Without Hope (Introduktion)

Introduktion til filmen ‘Only the Devil Lives Without Hope’ af instruktør Magnus Gertten.

An introduction to the film ‘Only the Devil Lives Without Hope’ by its director, Magnus Gertten.