Our Defeats (2019)

  • 1h 36m
  • Jean-Gabriel Périot
  • engelske undertekster

Revolutionens ånd indtager en fransk skoleklasse, der deltager i et politisk og filmisk eksperiment på et gymnasium i en forstad til Paris.

50 år efter oprøret i maj ‘68 inviterer en filmskaber en flok unge fra et gymnasie i en forstad til Paris til at deltage i et eksperiment. De unge skal fortolke ikoniske scener fra tidens revolutionære film af Jean-Luc Godard & co. Ingen af dem er selv voldsomt politisk engagerede, men efterhånden finder de deres eget sprog og kan pludselig se paralleller til nutidens kriser. Ingen siger til dem hvad de skal tænke eller gøre i det åbne og kollaborative projekt. Den nye politiske bevidsthed kommer fra dem selv. Spørgsmålet er, om teori og praksis altid følges ad? Politisk pædagogik og filmkultur i ét fascinerende eksperiment.

The spirit of the revolution conquers a French school class, which takes part in a political and filmic experiment at a high school in the suburbs of Paris.

50 years after the uprisings of May 1968, a filmmaker invites a group of youths from high school in the suburbs of Paris to take part in an experiment. The youths are tasked with interpreting iconic scenes from the revolutionary films by Jean-Luc Godard and others. None of them are very active politically, but they gradually start to find their own language and suddenly the parallels to the crises of today become visible. Nobody tells them what they should think or do in the open and collaborative project. The new political consciousness comes from within themselves. The question is whether theory and practice always go hand in hand? Political education and film culture in a fascinating experiment.

Subtitle(s)

English