Ouvertures (2020)

  • 2h 12m
  • The Living and the Dead Ensemble
  • engelske undertekster

Oprøret mod kolonitidens overgreb i 1700-tallets Haiti giver genlyd i en kompleks og hypnotisk film.

En haitiansk oprørsleder er den enigmatiske hovedperson i en post-kolonial film i fri form, skabt af et kollektiv af haitianske og europæiske kunstnere og intellektuelle, der kalder sig The Living and the Dead Ensemble. Toussant Louverture stod i slutningen af 1700-tallet i spidsen for Haitis brud med kolonimagten Frankrig og med slaveriet i landet. En folkehelt og legende, og af samme grunde en kompleks figur, der ikke kan være i de ord, vi normalt bruger til at give fortiden retning. Fra historiske arkiver til Haiti i dag, og fra faktuelle til rituelle greb. Et hypnotisk og dybt originalt filmværk.

The rebellion against the abuses of the colonial era in 18th century Haiti is echoed in a complex and hypnotic film.

A Haitian rebel leader is the enigmatic protagonist of a post-colonial film in free form, created by a collective of Haitian and European artists and intellectuals who call themselves The Living and the Dead Ensemble. At the end of the 18th century, Toussaint Louverture was at the head of Haiti’s liberation from French colonial power and from the country’s slavery. A folk hero and a legend, and for the same reason a complex figure who can not be described with the words we usually use to give the past a direction and a meaning. From historical archives to Haiti today, and from factual to ritual interventions. A hypnotic and highly original film.

Subtitle(s)

English