Perfect Black (2019)

  • 1h 19m
  • Tom Fröhlich
  • engelske undertekster

Fra dybhavet til rummet, og til blækket i en tatovering. En filosofisk og æstetisk film om viden og visioner – i knivskarp sort/hvid, selvfølgelig.

Optisk sort er ikke en farve. Faktisk er det netop fraværet af lysets farver, der gør sort til sort. Som regel er der bare altid lidt lys tilbage i mørket, men for de mennesker vi her møder, giver idéen om det perfekt sorte næring til både forskning og fascination. Astronomen og det ydre rum, komponisten, der kan høre farver, og marinebiologen i dybhavet. ‘Perfect Black’ er en smuk og usædvanlig videnskabsfilm, der i knivskarpe sort/hvide billeder og til et rungende, taktilt score åbner op for en helt ny forståelse af vor videns grænser. En tankevækkende oplevelse, der skal ses i biografmørket.

From the deep sea to outer space, and on to the ink of tattoos. A philosophical and aesthetic film about knowledge and visions – in razor-sharp black and white, of course.

Optical black is not a colour. In fact, it is precisely the absence of colours that defines black. As a rule, there is always a bit of light left in the darkness, but for the people we meet here, the idea of perfect black is the basis of both research and fascination. The astronomer and outer space, the composer who can hear colours, and the marine biologist in the deep sea. ‘Perfect Black’ is a beautiful and unusual science film, which through razor-sharp black and white images and a resounding, tactile score opens up an entirely new understanding of the limits of our knowledge. A thought-provoking experience, that must be seen in the darkness of the cinema.

Director

Tom Fröhlich

Producer

Jürgen Kleinig

Subtitle(s)

English