Rejsen til Utopia (Journey to Utopia) (2020)

  • 1h 29m
  • Erlend Eirik Mo
  • engelske undertekster

En dansk-norsk familie satser alt og slutter sig til kampen for klimaet, men valget af et nyt liv i et bæredygtigt landbrugskollektiv er ingen dans på råkost.

Klimakrisen er blevet folkelig. Alle taler om klimaet, færre handler bare på det. Men det gør Erlend Mos dansk-norske famile. I skyggen af klimaforandringerne flytter de fra deres idylliske landsted i Norge og til det nye, bæredygtige landbrugsfællesskab Permatopia i Danmark. Men byggeriet af Permatopia trækker ud. Familiens idealisme bliver fra starten sat på mange prøver, og det bliver ikke bedre da de endelig kan flytte ind. For én ting er drømme og visioner, noget andet er realismen i det nye økologiske hverdagsliv. For er et landbrugsfællesskab også en bæredygtig løsning for en helt almindelig af fem stædige individualister? Krise følger krise, men viljen til at stå dem igennem viser sig at komme fra et uventet sted. ‘Journey to Utopia’ er en varm og menneskelig film til tiden, der sætter ens egne valg i et nyt lys og giver os meget at tænke over - og handle på.

A Danish-Norwegian family gambles everything and decides to join the fight for the climate, but the choice of a new life in a sustainable agricultural collective is not without its challenges.

Everyone is talking about the climate, fewer people are acting on it. But Erlend Mo’s family does. In the shadow of climate change, they move from their idyllic country house in Norway to the new, sustainable agricultural community Permatopia in Denmark. But when they arrive Permatopia is still under construction and the competion is dragging out. From the outset, the family’s idealism is put to the test several times, and things do not get easier when they can finally move in. Dreams and visions are one thing, another is the reality of the new ecological everyday life. Is an agricultural community also a sustainable solution for a family of five stubborn individualists? One crisis follows another, but the willingness to face them turns out to come from an unexpected place. ‘Journey to Utopia’ is a warm and humane film for a time that puts our own choices in a new light, and gives us plenty to think about and act upon.

Language(s)

Norwegian, Danish

Subtitle(s)

English

Bonus Content

1 mins
Journey to Utopia (Introduktion)

Introduktion til filmen ‘Journey to Utopia’ af producer Lise Lense-Møller.

5 mins
Journey to Utopia (Q&A)

Q&A til filmen ‘Journey to Utopia’ af producer Lise Lense-Møller.