Self Portrait (2019)

  • 1h 20m
  • Margreth Olin
  • Katja Nørregaard Høgset
  • Espen Wallin
  • engelske undertekster

En kvindelig kunstner med en dødelig sygdom konfronterer sin anoreksi gennem sine skånseløse fotografiske selvportrætter. En rystende debatskaber af en film.

Lene Marie Fossen stoppede med at spise, da hun var 10 år gammel. Hun ville bremse tiden og forblive i barndommen. Senere fandt hun ud af, at man kunne fastholde øjeblikket ved at tage billeder. ‘Self Portrait’ er en uafrystelig skildring af en begavet kunstner og en dødelig sygdom. Lene Maries fotografiske projekt bestod i at afklæde anoreksien, konfrontere sygdommen og vise den frem i al sin skræk. Kun ved at bryde alle regler kunne hun holde sig i live. En smertefuld og poetisk film om kunstens og overlevelsens kraft, der samtidig rejser vigtige spørgsmål om behandlingen af anoreksipatienter.

A female artist with a deadly illness confronts her anorexia through merciless photographic self-portraits. A harrowing film with much to debate about.

Lene Marie Fossen stopped eating when she was 10 years old. She wanted to slow down time and remain a child. Later, she found out that she could capture a moment by taking pictures. ‘Self Portrait’ is an unforgettable portrayal of a gifted artist and a deadly illness. Lene Marie’s photographic project consisted of undressing anorexia, confronting the illness and displaying it in all its horror. Only by breaking all rules could she stay alive. A painful and poetic film about the power of art and survival, which also raises important questions about the treatment of anorexia patients.

Language(s)

Norwegian

Subtitle(s)

English

Bonus Content

6 mins
Self Portrait (Introduktion)

Introduktion til filmen ‘Self Portrait’ af instruktør Margreth Olin.