Själö - Island of Souls (2020)

  • 1h 18m
  • Lotta Petronella
  • engelske undertekster

Fortiden spøger på en tidligere institution for tvangsindlagte kvinder på en øde ø, hvor tomrummene taler deres eget sagte sprog.

Själö betyder ‘sjælenes ø’, og intet navn kunne have været mere passende for den ø i Østersøen, som i århundreder tjente som sidste stop for socialt utilpassede og i dag glemte kvinder, der blev tvangsanbragt på en lukket institution for at blive studeret, målt og vejet - omtrent som naturen også blev det af videnskaben i samme periode. I dag er stedet et forskningscenter. En ung videnskabskvinde samler prøver ind på øen, mens fortidens hviskende stemmer og usendte breve giver genlyd i de tomme gange. Den finske kunstner Lotta Petronella er personligt investeret i at skrive de navnløse kvinders ukendte historie, og hun gør det gennem de spor, som fortiden har efterladt. Både i arkiverne, medicinskabene og i landskaberne omkring det gamle hospital. I en sagte og meget nordisk æstetik lader Petronella netop tomrummene tale. Lysets spil i en korridor og den falmede skrift på et gammelt dokument er det stof, hendes vision er gjort af.

The past is haunting a former institution for forcibly committed women on a desolate island, where the empty spaces talk their own, subdued language.

Själö means island of souls, and no name could be more fitting for the island in the Baltic Sea, which for centuries was a last stop for women who were considered social outcasts and who are forgotten today. They were forcibly placed in a closed institution to be studied, measured and weighed - exactly in the way that nature itself was starting to be examined around the same time. Today, the place is a research centre. A young female scientist collects samples on the island, while the whispering voices of the past and never-sent letters echo in the empty hallways. The Finnish artist Lotta Petronella is personally invested in writing the unknown history of the nameless women, and she does so through the traces left by the past. Both in the archives, medicine cabinets and landscapes around the old hospital. In a subdued and very Nordic aesthetic, Petronella lets the void speak. The play of light in a corridor and the fading writing of an old document is the kind of stuff her vision is made of.

Director

Lotta Petronella

Producer

Ilona Tolmunen

Producer

Ulla Simonen

Subtitle(s)

English