Subject to Review (2019)

  • 37min
  • Theo Anthony

Teknologi, overvågning og vor videns grænser bliver med en virtuel tennisbane som eksempel genstand for et orginalt og filosofisk essay.

Med en tennisbane som sit nærmest militariserede terrorie skaber Theo Anthony et kontemporært essay om overvågning, observation og viden - og om vores videns grænser. Lige siden Eadweard Muybridges eksperimenter med at filme heste i bevægelse i i 1870’erne har kameraet overskredet det menneskelige øjes evne til at registrere virkeligheden og omsætte dens kaos til data. I dag eksperimenter man i tennissporten med at indføre videoteknologien Hawk-Eye, der én gang for alle kan afgøre om bolden er inde eller ude. Hawk-Eye gengiver øjeblikkeligt tennisboldens bane i en visuel simulation. Det er ikke længere dommeren, men teknologien, der afgør kendelserne. Selv publikum til kampene synes at have større tiltro deres mobilkamera end til deres egne øjne, da de optager alt. Men teknologien er hverken fejlfri eller perfekt. ‘Subject to Review’ stiller en række grundfilosofiske problemstillinger op på ny - og i krystalklar HD - med tennisbanen som arena for teknologiens og de kunstige intelligensers indtog.

Technology, surveillance and the limits of our knowledge are the topics of an original and philosophical essay, that uses a virtual tennis court as an example.

With a tennis court as an almost militarised territory, Theo Anthony creates a contemporary essay about surveillance, observation and knowledge and its limits. Ever since Eadweard Muybridge’s experiments in capturing horses in motion in the 1870s, the camera has exceeded the human eye’s ability to register reality and turn its chaos into data. Today, the world of tennis uses the Hawk-Eye technology which once and for all determines whether the ball is in or out. Hawk-Eye instantly reproduces the trajectory of a tennis ball in a visual simulation. In a possible future, it is no longer the judge but technology that determines the rulings. Even the spectators of the matches seem to have more faith in their mobile phone than in their own eyes, as they record everything. But technology is neither flawless nor perfect. ‘Subject to Review’ presents a number of basic philosophical issues from a new perspective - and in crystal clear HD - with the tennis court as the arena for the invasion of technology and artificial intelligence.

Director

Theo Anthony

Producer

Riel Roch Decter