Television Without Frontiers (2019)

  • 1h 14m
  • Andjeas Ejiksson
  • engelske undertekster

En surreel og (lørdags)underholdende rekonstruktion af et utopisk TV-projekt fra 80’erne, der skulle samle europæerne foran tossekassen.

Kan TV være mere end TV? I starten af 1980’erne løftedes sløret for et utopisk projekt: en fælles europæisk public service-kanal, der skulle sende TV med live-tolkning til seere i femten lande samtidig. Projektet hed Eurikon, og den svenske kunstner Andjeas Ejiksson genskaber momentet og idealerne i sin performative og (lørdags)underholdende rekonstruktion, skabt som et reelt tv-program. Komplet med publikum, husorkester, værter fra fem lande, høns og geder, og en enorm oppustelig skildpadde med et prøvebillede på ryggen. I dag står drømmen om et samlet Europa mindre stærkt. Idealet om en fælles europæisk kultur er veget for en ny nationalisme. Men ‘Television without Frontiers’ giver potentialet i dannende underholdning en ny chance, og iscenesætter det tværkulturelle projekt for at undersøge muligheden for måske at mødes på fælles grund i tv-studiet. Resultatet er tankevækkende, absurd, kaotisk og surreelt i lige mål.

A surreal piece of (Saturday night) entertainment that reconstructs a utopian TV project from the 1980s, which was meant to unite the Europeans in front of the telly.

Can TV be more than TV? In the early 1980s, a utopian project was unveiled: a common European public service channel, intended to simultaneously broadcast TV with live translation to viewers in 15 countries. The project was called Eurikon, and the Swedish artist Andjeas Ejiksson recreates the moment and the ideals in his performative and entertaining reconstruction, created as a real TV programme. Complete with audience, a house orchestra, hosts from five countries, chickens and goats, and an enormous inflatable turtle with a test image on its back. Today, the dream of a unified Europe has faded and the ideal of a common European culture has given way to a new wave of nationalism. But ‘Television without Frontiers’ gives the potential of educative entertainment a second chance, and stages the cross-cultural project as an exploration of the possibility to maybe find a common ground in the television studio. The result is thought-provoking, absurd, chaotic and surreal in equal measure.

Director

Andjeas Ejiksson

Producer

Edi Muka

Subtitle(s)

English

Bonus Content

4 mins
Television Without Frontiers (Introduktion)

Introduktion til filmen ‘Television Without Frontiers’ af instruktør Andjeas Ejiksson.

An introduction to the film ‘Television Without Frontiers’ by its director, Andjeas Ejiksson.