The Republics (2020)

  • 1h 24m
  • Huw Wahl
  • engelske undertekster

En charmerende og ærkebritisk guidet tur til periferien af det moderne samfund med poeten Stephen Watts, i knasende sort/hvide billeder.

Poesien kommer udefra for den engelske digter Stephen Watts. Fra verden, naturen og ikke mindst fra periferien af en stadig mere kortlagt og maskinel virkelighed. Som en omrejsende iagttager er han den ideelle guide til oversete egne, hvad end det er midt i byen eller på de tre øer, hvor Huw Wahls frie filmatisering af hans tekst ‘Republic Of Dogs / Republic Of Birds’ udfolder sig, med Watts selv som rejsefører. I knitrende og knasende, analoge billeder på sort/hvid 16mm-film er vi ét med Watts’ egen poetik og politiske engagement. Et sagte og beskedent, men evigt ulmende forsvar for de Andre og det Andet - begge dele med stort a. Fra Isle of Dogs i det østlige London til øerne i det vestlige Skotland, og til Norditalien: ruterne på landkortet er optegnet efter Watts’ egne koordinater i en film, der kommer på et tidspunkt, hvor interessen og respekten for naturen har fået nyt liv i kunsten.

A charming and thoroughly British guided tour to peripheries of modern society with the poet Stephen Watts, in crackling black and white images.

For the English poet Stephen Watts, poetry comes from the outside. From the world, from nature, and not least from the periphery of an increasingly charted and mechanical reality. As a travelling observer, he is the ideal guide to overlooked areas, be it in the middle of the city or the three islands where Huw Wahl’s free film adaptation of his text ‘Republic of Dogs / Republic of Birds’ unfolds, with Watts himself as a travel guide. In crackling and grainy analogue images filmed on black and white 16mm celluloid, we are at one with Watts’s own poetic and political commitment. A gentle and unassuming, but forever-smouldering defence of the Others and the Other – both with a capital O. From the Isle of Dogs in East London to the islands of western Scotland and to northern Italy: the routes on the map are drawn according to Watts’s own co-ordinates, in a film that comes at a time when the interest in and respect for nature is enjoying a revival in the arts.

Director

Huw Wahl

Producer

Huw Wahl

Language(s)

English, Italian

Subtitle(s)

English