Trouble (2019)

  • 1h 23m
  • Mariah Garnett
  • engelske undertekster

🇺🇸🇬🇧Also available in the UK and US

En nordirsk Romeo & Julie-fortælling fra de urolige 1970’ere, rekonstrueret med en kvindelig kunstner i rollen som sin egen far.

Når hendes irske far nu ikke vil medvirke i hendes film, må kunstneren Mariah Garnett optræde i hans sted. Hun klipper sit hår, klæder sig som en mand og lip synch’er sine interviews med ham på de steder i Belfast, hvor hun rekonstruerer scener fra deres fælles liv for at forstå ham - og sig selv. Faderen var en ranglet ung protestant med skævt hår og cottoncoat i de urolige 1970’ere, hvor konflikten med katolikkerne endnu var bitter og blodig. Som en nordisk Romeo med sin katolske kæreste Maura som sin Julie var hendes far på mere end én måde involveret i den gamle strid, som får helt uforudsigelige konsekvenser i en lige så uforudsigelig film, der blander arkivklip fra et stolt og ramponeret Belfast med androgyne reenactments. ‘Trouble’ er en film med tre hovedpersoner: teenageren, som forsøger at finde sin identitet i den nordirske borgerrettighedsbevægelse. Den unge kvinde, som forsøger at forstå sin far. Og sidst, men ikke mindst, Belfast selv i al sin fattigdom og rige historie.

A northern Irish Romeo & Juliet story from the troubled 1970s, reconstructed with a female artist playing the role of her own father.

As her Irish father doesn’t want to take part in her films, the artist Mariah Garnett must appear in his place. She cuts her hair, dresses like a man and lip synchs her interviews with him in the places in Belfast where she reconstructs scenes from their shared life, in order to understand him – and herself. Her father was a ragged young Protestant with messy hair and a cotton coat in the troubled 70s, when the conflict with the Catholics was still bitter and bloody. Like a Northern Irish Romeo with his Catholic girlfriend Maura as his Julie, her father was involved in the old conflict in more ways than one, and this has completely unpredictable consequences in an equally unpredictable film, which blends archive footage from a proud and wrecked Belfast with androgynous re-enactments. ‘Trouble’ is a film with three main characters: the teenager, who tries to find his identity in the Northern Irish civil rights movement. The young woman who tries to understand her father. And last, but not least, Belfast itself in all its poverty and rich history.

Director

Mariah Garnett

Producer

Manal Laginaf

Language(s)

English

Subtitle(s)

English