We Are Here Now (2020)

  • 1h 37m
  • Mariken Halle
  • engelske undertekster

En meget skandinavisk og lettere surreel satire over livet som nybagte forældre på barsel i Norden.

Mariken Halles film om et år i en norsk barselsgruppe ligner mest af alt noget, den faktisk ikke er - nemlig en dokumentarfilm. Virkeligheden selv er dog genkendelig for alle, der er på hjemmebane i Skandinaviens forenede velfærdsstater. Og i Halles skarpe, satiriske og lettere surrelle optik (alle børnene i filmen er opkaldt efter tropiske storme!) er livet blandt småbørnsforældre på barsel fra den kreative klasse et taknemmeligt felt for en vittig og veloplagt analyse af, hvordan vi lever her og nu - privilegerede, oplyste og moderne, som vi er. Der bliver snakket klima, skolepolitik og et besynderligt tusindsårsprojekt, som faktisk findes. De medvirkende improviserer ud fra deres egne liv og ud fra opdigtede rammer, Halle har sat. ‘We Are Here Now’ er en kærlig og kritisk kommentar til sin egen samtid, baseret på grundig social research - men den er også en drilsk hybridfilm, der danser efter sin helt egen melodi. Filmet og klippet af Halle selv, med formfuldent greb om sit udtryk.

A highly Scandinavian and slightly surreal satire of life as new parents on parental leave in the Nordic countries.

On the surface, Mariken Halle’s film about a year in a Norwegian maternity group looks exactly like something it is not: a documentary. But reality itself is recognisable to everyone who is at home in the united welfare states of Scandinavia. And from Halle’s sharp, satirical and slightly surreal perspective (all the children in the film are named after tropical storms!), life among the parents from the creative middle class on parental leave is a rewarding topic for a witty and cheerful analysis of how we are living, here and now - privileged, enlightened and modern as we are. There is talk about the climate, school politics and a peculiar thousand-year project, which actually exists. The participants improvise based on their own lives and on the fictitious frame set by Halle. ‘We are Here Now’ is a loving and critical commentary, based on thorough social research - but it is also a mischievous hybrid film which dances to its very own tune. Filmed and edited by Halle herself, who has a formidable grasp of her unique style.

Director

Mariken Halle

Producer

Mariken Halle

Producer

Magnus Mork

Producer

Guro Bruusgaard

Subtitle(s)

English