We Hold the Line (2020)

  • 1h 33m
  • Marc Wiese

I Filippinerne kæmper journalist Maria Ressa en kamp for demokratiet mod præsident Duterte og hans ‘war on drugs’, der har kostet titusindvis af liv.

I Filippinerne har den voldelige desperado-præsident Duterte, der uden at tøve kalder sig diktator, siden valget ført en ‘war on drugs’, hvor titusindvis af fattige og udsatte er blevet henrettet uden rettergang. Sidste bastion for demokrati og menneskerettigheder i landet er journalisten Maria Ressa og hendes kolleger på nyhedsplatformen Rappler. Med facts og førsteklasses journalistik som midler giver de regimet kamp til stregen, uanset konsekvenserne. Duterte selv tager alle midler i brug for at styrke sin magt, fra trusler og falske anklager til troldehære på Facebook. ‘We Hold the Line’ giver os et år i redaktionslokalet og ude i felten med kvinden, som sammen med et international fællesskab af undersøgende journalister var årets person i Time Magazine i 2018. Interviews med krigens ofre, kritiske oppositionspolitikere og selv medlemmer af Dutertes dødspatruljer vidner alle om situationen i et land, hvor demokratiet og den mest basale respekt for borgernes rettigheder risikerer at erodere totalt.

In the Philippines, the journalist Maria Ressa fights a battle for democracy against president Duterte and his ‘war on drugs’, which has claimed tens of thousands of lives.

In the Philippines, president Duterte, who does not hesitate to call himself a dictator, has waged a ‘war on drugs’ where tens of thousands of impoverished and marginalised people have been executed without a trial. The country’s last bastion of democracy and human rights is the journalist Maria Ressa and her colleagues at the news platform Rappler. Armed with facts and first-class journalism, they give the regime a fight to the finish, whatever the consequences may be. Duterte himself uses every possible means to strengthen his power, from threats and false accusations to armies of trolls on Facebook. ‘We Hold the Line’ gives us a year in the news room and out in the field with the woman who together with an international community of investigative journalists was named person of the year by Time Magazine in 2018. The interviews with the victims of the war, the critical opposition politicians and even members of Duterte’s death squads all bear witness to a situation in a country where democracy and the most basic respect for civil rights are running the risk of being completely eroded.

Director

Marc Wiese

Producer

Oliver Stoltz

Language(s)

English, Filipino

Bonus Content

2 mins
We Hold the Line (Introduktion)

Introduktion til filmen ‘We Hold the Line’ af instruktør Marc Wiese.