Wood (2020)

  • 1h 35m
  • Monica Lazurean-Gorgan
  • Ebba Sinzinger
  • Michaela Kirst
  • engelske undertekster

Undercover med miljøaktivister i kamp mod den illegale fældning af Europas skove, hvor mafia-metoder går hånd i hånd med big business.

Hvert år bliver der ulovligt fældet 20 millioner kubikmeter træ fra Rumæniens skove. Miljøaktivist Alexander von Bismarck og hans internationale team går undercover for at infiltrere og dokumentere, hvordan virksomheder verden over producerer og sælger ulovligt fældet træ. Med dygtighed, grundighed og enkle midler lykkes det at følge pengene - og træstammerne - og at kaste lys over skandalen. Med et skjult kamera i knappehullet sidder vi med helt inde til møderne med de korrupte mennesker, der tjener styrtende på at rømme skov efter skov. En afslørende thriller med et aktivistisk hjerte.

Undercover with environmental activists in their fight against the illegal logging of Europe’s forests, where mafia methods go hand in hand with big business.

Every year, 20 million cubic metres of timber are illegally harvested from the forests of Romania. But where do the trees end up, and who is making the money? Alexander von Bismarck is the director of the NGO ‘Environmental Investigation Agency’, and together with his international team he goes undercover to infiltrate large companies around the world and document how they produce and sell illegally felled timber. Using skill, thoroughness and simple means, EAI manages to follow the money – and the timber – and sheds light on a scandal which has a scale that few consumers imagined possible. From the poor regions of Europe to Asia and South America: through a hidden buttonhole camera we are there at the meetings with the corrupt people, who earn tremendous amounts of money on illegal timber production and cut down forest after forest without batting an eyelid. ‘Wood’ is a revealing thriller with an activist heart, which shows us how an entire industry turns out to be dependent on illegal practices – and which also does something about it.

Language(s)

English

Subtitle(s)

English

Bonus Content

32 mins
Wood (Introduktion + Q&A)

Introduktion af instruktør Monica Lazurean Gorgan og Ebba Sinzinger efterfulgt af Q&A med filmens hovedperson, Alexander von Bismarck og instruktør Michaela Kirst.